«ԷՅ ԲԻ ԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ-ի ուղղակի նշանակալից մասնակիցներն են հետևյալ անձինք.

  • Անունը/Անվանումը
  • Սերգեյ Թամրազյան
  • Մասնակցության չափը
  • 100%