ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

2020թ․ նոյեմբերի 25

2020թ․ նոյեմբերի 25-ին «ԷՅ ԲԻ ԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ-ին շնորհել է «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի թողարկած պարտատոմսերի (SWISBF) շուկա ստեղծողի կարգավիճակ

2020թ. հոկտեմբերի 15

2020թ. հոկտեմբերի 15-ից «ԷՅ ԲԻ ԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ անդամակցել է Հայաստանի Կենտրոնական դեպոզիտարիայի Կարգավորվող շուկայի հաշվարկային համակար…

2020թ. հոկտեմբերի 9

2020թ. հոկտեմբերի 9-ից «ԷՅ ԲԻ ԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ հանսիդանում է Հայաստանի ֆոնդային բորսայի անդամ և Պետական պարտատոմսերի շուկայի մասնակից