2020թ. օգոստոսի 28

2020թ. օգոստոսի 28-ին «ԷՅ ԲԻ ԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ որպես ներդրումային ընկերություն գրանցվել և լիցենզավորվել է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի կողմից