2020թ․ նոյեմբերի 25

2020թ․ նոյեմբերի 25-ին «ԷՅ ԲԻ ԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ-ին շնորհել է «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի թողարկած պարտատոմսերի (SWISBF) շուկա ստեղծողի կարգավիճակ