2020թ. հոկտեմբերի 9

2020թ. հոկտեմբերի 9-ից «ԷՅ ԲԻ ԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ հանսիդանում է Հայաստանի ֆոնդային բորսայի անդամ և Պետական պարտատոմսերի շուկայի մասնակից