ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ընկերության առաքելությունն է` օգտագործելով բոլոր հնարավորությունները ֆինանսական շուկայում հաստատուն և առաջատար տեղ գրավել, աչքի ընկնելով կորպորատիվ սոցիալական բարձր պատասխանատվությամբ և յուրահատուկ բիզնես մշակույթով:

Ընկերության բիզնես հիմնարար արժեքներն են.

  1. բարի համբավ` Ընկերությունը կարևորում է իր համբավը, այդ իսկ պատճառով բարձր է գնահատում վստահությունը և գործնական էթիկան;
  2. պրոֆեսիոնալիզմ` լավագույն արդյունքների հասնելու նպատակով` Ընկերության փորձառու և առաջադեմ մասնագետները մշտապես բարձրացնում են իրենց մասնագիտական պատրաստվածությունը և փոխանակվում են իրենց գիտելիքներով և փորձով;
  3. շրջահայացություն` Ընկերությունը ապահովում է արդյունավետության աճ` դիվերսիֆիկացնելով ռիսկերը, դրանք դարձնելով վերահսկելի և կանխատեսելի;
  4. գործընկերություն` Ընկերությունը արժեքավորում է գործընկերների հետ երկարատև ու շարունակական համագործակցությունը` փոխշահավետ արդյունքների հասնելու նպատակով:

Ընկերության ռազմավարությունը ենթադրում է շարունակական զարգացում` ի հաշիվ Ընկերության համբավի պահպանման և ամրապնդման գործընկերների շրջանում, նոր տեխնոլոգիաների ներդրման:

Ընկերության ռազմավարությունը նպատակաուղղված է հետևյալ նպատակների իրականացմանը.

  1. ընդլայնել գործնեության շրջանակները` ներդնելով նոր ֆինանսական գործիքներ;
  2. առավել շահութաբեր կառավարել Ընկերության ակտիվները;
  3. կառավարել և նվազեցնել ֆինանսական և գործառնական ռիսկերը;
  4. մրցունակ լինել ներդրումային շուկայում գործունեություն իրականացնող ընկերությունների շարքում։

Համոզված ենք, որ ֆինանսական գործիքներով աշխատելու մշակույթի ներդրումը և հետագա զարգացումը կհանգեցնի ինչպես փոխշահավետ նախագծերի քանակի և ծավալների, լրացուցիչ հնարավորությունների շրջանակների էական աճի, այնպես էլ մեր և տեղական այլ առաջատար ընկերությունների միջև սերտ համագործակցությանը:

Գրանցում և լիցենզավորում

Կանոնադրություն

Ղեկավարություն

ՍԵՐԳԵՅ ԹԱՄՐԱԶՅԱՆ

Տնօրեն

«ԷՅ-Էն ԱՈՒԴԻՏ» ՓԲԸ

Հաշվապահություն

«ԷՍ ԿԱ ԷՍ ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ» ՓԲԸ

Ներքին աուդիտ

Ընկերության կազմակերպական կառուցվածքը

2020թ․ նոյեմբերի 25

2020թ․ նոյեմբերի 25-ին «ԷՅ ԲԻ ԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ-ին շնորհել է «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի թողարկած պարտատոմսերի (SWISBF) շուկա ստեղծողի կարգավիճակ

2020թ. հոկտեմբերի 15

2020թ. հոկտեմբերի 15-ից «ԷՅ ԲԻ ԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ անդամակցել է Հայաստանի Կենտրոնական դեպոզիտարիայի Կարգավորվող շուկայի հաշվարկային համակար…

2020թ. հոկտեմբերի 9

2020թ. հոկտեմբերի 9-ից «ԷՅ ԲԻ ԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ հանսիդանում է Հայաստանի ֆոնդային բորսայի անդամ և Պետական պարտատոմսերի շուկայի մասնակից

2020թ. օգոստոսի 28

2020թ. օգոստոսի 28-ին «ԷՅ ԲԻ ԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ որպես ներդրումային ընկերություն գրանցվել և լիցենզավորվել է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական…

Թափուր աշխատատեղեր

Հարգելի Այցելու

«ԷՅ ԲԻ ԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ-ում ներկա պահին թափուր աշխատատեղեր առկա չեն:

Եթե ցանկանում եք աշխատել մեզ մոտ, Ձեր ինքնակենսագրությունը և/կամ CV խնդրում ենք ուղարկել hr@abinvest.am էլեկտրոնային հասցեին` վերնագրում նշելով աշխատատեղի անվանումը:

Շնորհակալություն վստահության համար: